Jak by měl začátečník meditovat v srdci?

Sri Chinmoy: Začátečník musí cítit, že je dítě, nehledě na to, jaký je jeho pozemský věk. Mysl dítěte není rozvinutá. Když má dvanáct nebo třináct let, jeho mysl začne pracovat na intelektuální úrovni, ale před tím je veškerým srdcem. Cokoliv spatří, cítí, že je jeho vlastní. Spontánně se ztotožňuje. To je to, co dělá srdce.

Cítíte-li, že jste dítě, okamžitě pociťte, že stojíte v květinové zahradě. Tato květinová zahrada je vaším srdcem. Dítě si může hrát v zahradě hodiny. Půjde od této květiny k té květině, ale neopustí zahradu, protože získává radost z krásy a vůně každé květiny. Uvnitř vás je zahrada, a vy můžete uvnitř ní zůstat, dokud budete chtít. Tímto způsobem můžete meditovat na srdce. Ve chvíli, kdy cítíte, že jste dítě, dokážete meditovat na srdce. Dítě bude mít vždy někoho, kdo se o ně bude starat, dokonce i když jeho fyzičtí rodiče zde nejsou. Bůh bude mít někoho, kdo se bude starat o dítě, protože cítí, že toto dítě je právě teď bezmocné. Když dítě pláče, okamžitě mu někdo přijde pomoci. Ale když pláče dospělá osoba, její pláč není dokonce ani upřímný. Když dítě pláče třeba jen pro bonbón, je velmi upřímné. Tehdy je pro ně bonbón celým světem. Dáte-li mu stodolarovou bankovku, nebude spokojeno, bude se starat jen o svůj bonbón. Pokud cítíte, že pláčete jako dítě pro Mír, Světlo a Pravdu, a že jen tyto věci vás uspokojí, pak váš pláč bude naplněn.