Mysl je ve stálých zmatcích a konfliktech. Existuje vůbec někdy nějaký konflikt v srdci?

Sri Chinmoy: Uvnitř srdce neexistuje žádný konflikt, ale často existuje konflikt mezi srdcem a myslí. Pravé aspirující srdce nemá jinou vůli než vůli duše. Stále pláče, pláče pro dosažení Nejvyššího. Duchovní srdce má tento druh touhy. Dokud mysl nebude osvícená, srdce nepřestane bojovat, aby ji osvítilo. Bude plakat pro světlo, dokud mysl nebude plakat stále s ním. Musíme dovolit srdci zajmout mysl, a ne dovolit mysli libovat si v pochybách a podezření, které budou jen zdržovat její vlastní pokrok.

Vitálno a mysl jsou na jedné straně a srdce a duše jsou na druhé straně. Ale srdce a duše neradi po celou dobu bojují proti vitálnu a mysli, a tak připouští kompromis a po určitý čas nechávají vitálno a mysl jít svou vlastní cestou. Ale nakonec srdce a duše nebudou dodržovat žádné příměří. Mají také svou sílu. Nakonec budou bojovat. Vyzvou vitálno a mysl, řkouce: „Pro vaše vlastní dobro chceme vaši přeměnu. Žádný kompromis. Musíme zvítězit.“ Duše je nekonečně silnější než mysl a vitálno a ty se budou muset vůli duše vzdát.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »