Ve chvíli, kdy vybízíš k otázkám, se má mysl chce zeptat na mnoho otázek, ale mé srdce se nechce ptát na nic. Proč to?

Sri Chinmoy: Odpovídám na otázky, protože vidím, že někdy tvé srdce není schopno přesvědčit tvou mysl o pravdě, kterou tvé srdce již zná. Ale když uslyšíš tuto pravdu ode mě, tvá mysl se pokusí něco uvidět v mém Světle Moudrosti. Jak říkáš, tvé srdce nemá žádné otázky. Ale tvá mysl má docela hodně otázek. Když odpovídám na tvé otázky, síla tvého srdce je posílena, protože mysl začíná přijímat pravdu a světlo z odpovědi a odevzdává se tvému srdci. Když proti tomu mysl příliš nebojuje, srdce se posílí. Proto odpovídám na otázky — abych přesvědčil mysl. Jinak se mysl bude velmi často bránit, aby viděla světlo nebo cítila světlo nebo se sjednotila se světlem, které srdce nabízí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »