Často uvnitř sebe cítím mnoho důležitých otázek, ale nejsem schopen je vyjádřit. Jak si jich můžeme být uvnitř sebe více vědomi, abychom poznali, jaké otázky máme?

Sri Chinmoy: Musíme znát zdroj svých otázek. Je-li zdrojem otázek intelektuální, důmyslná mysl, či fyzická mysl, potom tyto otázky nemají konečnou hodnotu. Dokonce pokud je na ně odpovězeno nanejvýš přiměřeně, vnitřnímu životu nebudou odpovědi k užitku. Pokud jde o tvé srdce, existuje jen jedna otázka, která může přicházet z nejvnitřnějšího skrytu tvého srdce a tou je: „Kdo jsem já?“ To je jediná otázka, na kterou stojí za to se ptát. Je to otázka, která musí být zodpovídána každý den, každou sekundu v naší existenci. Máte-li milióny otázek o Bohu a o sobě, na všechny z nich budete schopni získat na— nejvýš přiměřenou odpověď tak, že získáte správnou odpověď na tuto jednu otázku: „Kdo jsem já?“ Všechny ostatní otázky se točí kolem této. Když znáte odpověď na tuto otázku, problémy vašeho života se vyřeší. Vstoupíte do osvobození, spasení, Seberealizace. Stanete se naprosto a vědomě jedním s Bohem Všemohoucím, Bohem Vševědoucím a Bohem Zcela Dokonalým.

Nesnažte se hledat otázky hluboko uvnitř sebe. Většina otázek jsou jako mravenci a brouci. Žádným způsobem nám nepomáhají, abychom se přiblížili k našemu Cíli. Naopak, stojí nám v cestě. Osvětlujících otázek, otázek, které přicházejí z největších hlubin našeho srdce, týkajících se našeho vnitřního pokroku a vnitřního dosažení, naší seberealizace nebo realizace Boha je velmi malý počet. Kromě otázky „Kdo jsem já?“, se můžeš chtít dozvědět odpověď na otázku „Proč jsem zde?“ Můžeš mít také různé zvláštní otázky o svém duchovním pokroku, které k tobě nutně přicházejí spontánně. Ale jediná skutečně důležitá otázka je: „Kdo jsem já?“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »