Když mluvíte o srdci jako o centru lásky a místu, kde přebývá duše, myslíte tím fyzické srdce, nebo „srdce“ je jen výrazem, který používáte?

Sri Chinmoy: Nemluvím o lidském srdci, fyzickém srdci, které je jen dalším orgánem, nebo o emocionálním srdci, což je ve skutečnosti vitálno. Mluvím o čistém srdci, duchovním srdci. Někteří duchovní Mistři říkají, že duchovní srdce je ve středu hrudi, někteří říkají, že se nachází trochu nalevo, někteří říkají napravo. Existuje dokonce jeden duchovní učitel, který říká, že srdce je trochu nad středem obočí v místě, které nazýváme třetí oko. Jak může duchovní Mistr toto říkat? Protože osvícené třetí oko je světlem, a osvícené srdce je také světlem. Ale podle mé vlastní realizace se duchovní srdce nachází ve středu hrudi, ve středu našeho bytí.

Srdce je jako vrchní velitel, zatímco duše je králem. Když začne existovat duše, její první zájem je osvítit srdce. Když duše odejde z těla, vrchní velitel samovolně ztratí veškerou svou sílu. Srdce chce zůstat se svým králem. Nechce jít a připojit se k jinému králi nebo k jiné armádě. Ve vnějším světě nás naši přátelé mohou podvádět, ale v případě duše a srdce je jejich blízkost silnější než nejsilnější. Fyzické někdy duši neposlouchá. Mysl a vitálno jí mohou nedbat. Ale srdce je duši vždy věrné. Srdce také ví, jak se ztotožnit se srdci druhých. Matka nemusí ukazovat svou lásku k dítěti tím, že bude říkat: „Miluji tě, miluji tě,“ protože ztotožnění matky s dítětem dává dítěti cítit, že je milováno. Pravé srdce nemusí přesvědčovat, má sílu jednoty.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »