Od té doby, co jsem zde začal meditovat, cítím, že mé vědomí je na jiném místě, a jenom bych rád věděl, jestli to můžete vysvětlit.

Sri Chinmoy: Tvé vědomí je nyní v srdečním centru. To je centrum čisté lásky a jednoty. Předtím bylo tvé vědomí v mysli. Dokud zůstáváš v mysli, vše v životě nejspíš vypadá jako suchý kus dřeva. Ale když zůstáváš v srdci, život se dokáže změnit v moře čisté lásky a blaženosti. Protože přicházíš sem, tvé vědomí začalo působit více z tvého srdečního centra než z centra mysli. Jestliže je zde dokážeš udržet, postupně začneš zakoušet spontánní pocit jednoty. Pokud dokážeš obdělávat duchovní půdu srdce, zjistíš, že zde roste spontánní láska, spontánní jednota s Bohem a Božím stvořením.

Láska v srdci je skutečně čistá a prýští zde hojně. Z pupečního centra láska také prýští hojně, ale je naplněna nečistotou. A zpod pupku, navíc k tomu, že je nečistá, prýští láska v bezvýznamné míře.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1997.

Toto je 144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zmatek mysli a osvícení srdce, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »