Jak můžeme rozšířit svá srdce a mít více jejich božských vlastností ve svých každodenních činnostech a vztazích s lidmi?

Sri Chinmoy: Duchovní život není životem lhostejnosti. Avšak když člověk jedná se světem, musí rozlišovat. Pokud dáš své srdce každému, nehledě na to, kým tato osoba je, potom tě lidé mohou zneužívat. Chce-li zloděj koupit nářadí, se kterým chce loupit, a dá-li mu někdo s velkodušným srdcem peníze, aniž by se ptal, o jaký druh osoby se jedná, nebo proč peníze chce, kdo potom bude za jeho budoucí krádeže částečně odpovědný? Ten člověk, který dal zloději peníze. Duchovní osoba může mít skutečně rozlehlé srdce, ale užívat vlastností srdce s moudrostí je důležitější, než plakat pro rozšíření srdce. Bůh již dal našemu srdci mnoho božských vlastností, ale my je neužíváme, a proto zpomalujeme svůj duchovní pokrok. Velmi málo lidí, musím říci, ví, co je skutečně duchovní srdce. To, co zaměňujeme za srdce, je ve skutečnosti emocionální vitálno. V této chvíli chceme dát vše určité osobě, a v další chvíli si chceme všechno ponechat sami. V tomto okamžiku jsem bez jakéhokoliv důvodu připraven dát ti vše a v dalším okamžiku opět bez jakéhokoliv důvodu jsem připraven vzít ti tvůj život. Tento druh pocitů vůbec nepochází ze srdce. To, co vidíme, je hra našeho požadujícího, nenaplněného vitálna. Když se naše vitálno bude snažit hrát roli srdce, pokusí se ovládat ostatní, nebo jim dát pocítit, že nás nutně potřebují, protože máme moudrost a světlo, zatímco oni ne. Ale samotná existence srdce je založena na ztotožňování. Ztotožnění je světlem. Duchovní srdce se může ztotožnit jen se světlem a blažeností, protože získává nepřetržité světlo a blaženost z duše. Můžeme se ztotožnit s něčím smutkem, ale ve skutečnosti se ztotožňujeme e světlem, které je uvnitř smutku. Uvnitř bolesti, uvnitř utrpení, uvnitř samotné temnoty je světlo. Nakonec se srdce ztotožní se světlem uvnitř. Pokud každý den pláčeme pro své vlastní vnitřní světlo, potom uvidíme, že naše srdce se musí rozšířit. Ale chceme-li rozšířit srdce bez světla, budeme jen rozšiřovat svou nevědomost. Pouze pokud pláčeme pro Nejvyšší, naše srdce se skutečně rozšíří.

Musíme si uvědomit, že vitálno, které nás klame a využívá nás, musí být odloženo. Velmi často síly z nečistého vitálna, zpod pupku, vstupují do našeho srdce a způsobují, že trpíme. Očištění vitálna je naprosto nezbytné, pokud chce vitálno konat božsky společně se srdcem. Jinak srdce bude muset hrát svou úlohu samo. Ale prosím, buďte opatrní, když jednáte s lidstvem, abyste nenabízeli falešné světlo požadujícího a přivlastňujícího vitálna. Jménem zájmu často nabízíme starosti, úzkosti, nečistoty a podobně.

Není vůbec těžké přivést do popředí dobré vlastnosti srdce jako soucit a zájem. Tyto vlastnosti můžeme přivést do popředí skrze svou aspiraci. Aspirujeme pro Boha, který má nepochybně více Zájmu, Náklonnosti a všech dalších vlastností srdce než my. Naše upřímná aspirace dokáže snést tyto vlastnosti dolů od Boha.