Předmluva autora

Duchovnost má tajný klíč, který otevírá Dveře Božskému. Tímto klíčem je meditace. Meditace zjednodušuje náš vnější život a dává energii našemu vnitřnímu životu. Meditace nám dává život přirozený a spontánní, život, který se stává tak přirozeným a tak spontánním, že nemůžeme dýchat, aniž bychom si byli vědomi své vlastní božskosti.

Meditace je božský dar. Je to přímá cesta, která vede aspiranta k Jedinému, od kterého sestoupil. Meditace říká aspirantovi, že jeho lidský život je tajná a posvátná věc, a tím potvrzuje jeho božské dědictví. Meditace mu dává nové oči, aby viděl Boha, nové uši, aby slyšel Hlas Boha a nové srdce, aby cítil Přítomnost Boha.