Bůh Sám ví

Promluvte si s ostatními.
Naučíte se.
    Mluvte sami se sebou.
Naučíte se víc.
    Přestaňte mluvit,
    mlčte.
Bůh bude mluvit a bude se učit
    za vás.
Naučíte se všechno,
co ví jen Bůh.