Vídával jsem kolem svého srdce zlaté světlo, ale teď již nevidím. Jak si mohu obnovit tuto překrásnou přítomnost?

Sri Chinmoy: Začněme se slovy "zlaté světlo". Každé světlo má svůj význam. Zlaté světlo ve skutečnost přichází z úrovně vědomí, které říkáme supermysl. Supermysl je nekonečně výš než fyzická mysl. Nad fyzickou myslí sídlí intuice, nadmysl, a nad nadmyslí je supermysl. Zlaté světlo sestupuje ze supermysli.

Toto zlaté světlo má zvláštní význam. Zlaté světlo je božské projevení. Když toto světlo božského projevení sestupuje a dotkne se pozemského vědomí, zčervená. Někdy světlo ustoupí, jestliže cítí, že nemůže kvůli nedostatku čistoty v srdci zůstat. Jestliže srdce není čisté, je pro světlo nemožné tam zůstat natrvalo. Když je srdce čisté, světlo důkladně a uspokojivě pracuje nejprve v oblasti srdce, potom se přesune do vitálna a do fyzckého.

Nevidíte-li toto světlo, nebuďte zklamaní. Působí na jiné úrovni vědomí. Když začátečník vidí světlo, má pocit, že dělá neobvyklý pokrok. Do určité míry je to pravda. Pokud vám Bůh ukáže světlo, přirozeně budete inspirováni, abyste se ponořili hluboko do moře duchovnosti. Pokud však bude Bůh cítit, že to, co potřebujete, je mír, a ne světlo, bude uvnitř vás působit jiným způsobem.

Ve vás, kvůli vaší bohaté čistotě, světlo stále zůstává. Teď pracuje uvnitř vašeho vitálna a někdy přechází do fyzického. Znovu získat viditelnou přítomnost světla není nezbytné. Chcete-li následovat duchovní cestu, není to světlo, co chcete — je to Boží neustálý Zájem o vás, Boží skutečná Láska a Boží Požehnání. Když máte Boží Zájem, může si vzít podobu Světla, Míru nebo Síly.

Nejdůležitější je těšit Boha Božím vlastním Způsobem. Silou své odevzdanosti se můžete požádat: „Bože, udělej mě čímkoliv chceš, abych mohl být Tvým nástrojem.“ Přejete si znovu získat onu nádhernou přítomnost světla, ale když ho spatříte, nedostane se vám nejvyššího uspokojení, neboť nenaplníte Boha Jeho vlastním způsobem. Chcete-li Milost Boha, můžete se modlit k Bohu podle svého a ujišťuji vás, že získáte zlaté Světlo. Ale nepotěší vás to, protože víte, že vaším nejvyšším cílem je potěšit Boha Jeho vlastním způsobem. Dá-li vám Bůh zážitek, měli byste Mu být nesmírně vděční. A pokud vám ho nedá, musíte být vděční úplně stejně, protože On ví, co je pro vás nejlepší. Vaším úkolem je oduševněle meditovat a Božím úkolem je dát vám Světlo nebo Blaženost nebo Mír nebo Sílu. Bůh vám dá to, co má a čím je, pokud vy Mu dáte to, co máte a čím jste. Co máte, je nevědomost, a čím jste, je aspirace. Mou prosbou tedy je, abyste těšili Boha Jeho vlastním způsobem a nestarali se o věci, které jste kdysi měli a nyní máte pocit, že vám chybí.