Včera, když jsem meditoval, jsem dostal z ticha poselství: "Milujte se navzájem." Když při meditaci dostaneme takové poselství, měli bychom o něm meditovat a přijmout ho do sebe?

Sri Chinmoy: Když během meditace dostaneme v mysli zprávu, musíme vědět, zda je v nižší mysli, fyzické mysli — neklidné, agresivní, destruktivní a pochybovačné mysli — nebo v klidné mysli, prázdné mysli, tiché mysli. Když obdržíme poselství v tiché mysli, měli bychom ho přijmout a cítit, že je to základní kámen, na kterém můžeme postavit palác Pravdy, Lásky, Božství a Skutečnosti. Toto poselství vlastně pochází z duše nebo ze srdce a pak vstupuje do mysli. Když je střed naprosto klidný, tichý a pokojný, můžeme toto poselství slyšet.

Předpokládejme, že meditujete a po několika minutách se vám v mysli objeví myšlenka, která je božská, pokroková, povzbuzující, inspirující. Zkuste prosím pocítit, že takové myšlenky jsou jako něžné kořeny — kořeny nekonečného Světla a Blaženosti — a zkuste nechat své tělo, mysl, srdce a duši s těmito kořeny růst. Řekněme, že vás během meditace napadne myšlenka na oběť, že něco obětujete pro přítele, příbuzného nebo někoho, koho znáte. V tu chvíli to není jen myšlenka, je to ideál. Když přijmete myšlenku za svou, nezůstane myšlenka myšlenkou, ale stane se ideálem.

Postavte tedy svůj život lásky na této myšlence, která vás napadla. Láska je v duchovním životě naprosto nezbytná. Je to láska, která nám umožňuje vidět, že všechny lidské bytosti jsou Bůh. Jestliže skutečně milujeme Boha, milujeme i celé lidstvo. Nemůžeme oddělit božskou Lásku od člověka a Boha. Člověk a Bůh jsou jako strom. Pokud se svou božskou Láskou přijdete k člověku, k úpatí stromu, je velmi snadné odtud vystoupit k Bohu, k vrcholu stromu.