Když medituji a nutím se jít hluboko do sebe, něco uvnitř mě mne obviňuje, že se snažím dosáhnout Boha kvůli sobě, a ne kvůli Bohu.

Sri Chinmoy: Musíte vědět, že to, co je ve vás, má naprostou pravdu. Vaše duše, vaše nejčistší duše, vám bude vždycky říkat, že pokud chcete uskutečnit Boha, musí to být proto, abyste těšili Boha, a ne proto, abyste těšili sami sebe. Samozřejmě je lepší chtít realizovat Boha z vlastních důvodů než nechtít realizovat Boha vůbec. Miliony a miliardy lidí duchovně tvrdě spí. Ti, kteří chtějí Boha pro sebe, alespoň nespí. Ale musíte vědět, že chtějí realizovat Boha, protože cítí, že jim pak Bůh dá něco, co je učiní šťastnějšími. Ale skutečný aspirant říká: "Nechci štěstí, nechci nic. Chci jen to, co mi dá Bůh. Miluji Ho z celého srdce, chci se Ho těšit Jeho vlastním způsobem. Chce-li mi dát nejrůznější problémy, je-li to Jeho vůle, pak ať mi dá miliony problémů. Chce-li však, abych byl bez problémů, abych na Něj mohl neustále myslet a meditovat o Něm, pak budu stejně šťastný." Skutečný hledající se bude snažit potěšit Boha způsobem, který je Bohu vlastní.