Jak můžeme ukáznit mysl?

Sri Chinmoy: Zkuste cítit, že žádnou mysl nemáte, že máte jen duši. Nemůžete-li cítit přítomnost své duše, můžete snadno cítit přítomnost svého srdce. Dovolte Světlu vašeho srdce, aby zaplavilo celou vaši bytost. Když se vám to podaří, můžete si být jisti, že jste překonali intelektuální, zdůvodňující mysl a vstoupili jste do osvícené mysli.

Když se světlo v srdci rozšiřuje nebo přichází z duše a prostoupí celým tělem, mysl se automaticky ukázní. Chcete-li ukáznit svou mysl jen toužebným přáním nebo násilím, bude to nemožné. Je to jako zkoušet napořád narovnat psovi ocas. Můžete-li žít v duši nebo i jen v srdci, světlo vnitřní skutečnosti buď přemění fyzickou mysl do vyšší úrovně, nebo do hrubé fyzické mysli snese shůry všenaplňující Mír. Když Mír sestoupí do mysli nebo mysl vystoupí na vyšší úroveň Světla, mysl, jak ji znáte, automaticky zmizí.