Když člověk medituje, uvědomuje si, co se kolem něj děje?

Sri Chinmoy: Záleží na tom, o jaký druh meditace se jedná. Pokud je člověk začátečník, když něco uvidí, okamžitě ho to vyruší. Pokud medituje začátečník a přímo před ním se pohybuje kočka, jeho pozornost to odvede. Cokoli, i sebemenší hluk, ovlivní jeho meditaci.

Je-li však pokročilý, velmi pokročilý, bude si vědom toho, co se děje, ale nebude vyrušen. Pokud je to nejvyšší typ meditace, pak člověk jde hluboko dovnitř a tam vidí vše, co se děje, ale nic vnějšího ho neruší. Uvnitř i vně si člověk uvědomuje, co se děje, ale zároveň není vůbec ovlivněn.

Je-li to nejvyšší typ meditace, člověka nevyruší, ani když ho někdo štípne, protože v té době není v těle, ale v duši. Když je ve vědomí těla, když ho někdo štípne, okamžitě pocítí bolest. Pokud je však jeho vědomí v duši, pokud se s duší sjednotil, nic se ho nedotkne.