Někdy během své meditace cítím, že na mne útočí nebožské myšlenky. Jak proti nim mohu bojovat?

Sri Chinmoy: Během své meditace nebojujte proti zlým myšlenkám. Bojujete-li stále proti zlým myšlenkám, k vašemu překvapení je jen posílíte. Ale otevřete-li se božským myšlenkám, špatné myšlenky zjistí, že jsou zbytečné. Budou na božské myšlenky nesmírně žárlit a nebudou s vámi ztrácet čas.

Během své meditace zkoušejte pěstovat božskou Lásku. Zkoušejte oduševněle milovat lidstvo. Můžete říct: „Jak můžu milovat ostatní, když nevím, jak milovat sebe?“ Řeknu vám, jak máte milovat sebe. Sami sebe můžete nejvíc milovat tím, že budete bezpodmínečně milovat Boha. Můžete se zeptat: „Jak mohu milovat Boha, když nevím, co to je láska?“ Má okamžitá odpověď je: „Láska je přeměňující silou v naší lidské přirozenosti.“

Láska je přeměňující silou v naší lidské přirozenosti. Láska přeměňuje náš život naprosté spoutanosti v život nejmocnější svobody. Láska pláče po životě. Láska bojuje za život. A láska nakonec vrůstá do věčného Života.