Stále si pamatuji pana Custera

Před čtyřmi nebo pěti lety cosi Sanatan hledal právě v této části Brooklynu a narazil na tuto tiskárnu. Vstoupil dovnitř. Pracoval tam nějaký mladý muž. Byl to syn pana Custera. Když mu Sanatan řekl mé jméno, řekl: „Pamatuji si na něj.“

Sanatan přišel za mnou a řekl mi, že našel moji první tiskárnu. Nemohl jsem tomu uvěřit. Po tolika letech! Sanatan mne tam vzal, abych se na to místo podíval. Bylo přesně stejné a na protější straně ulice byl stále ještě obchod s květinami.

Vstoupil jsem dovnitř a syn pana Custera mne ihned poznal. Jeho otec už v té době nežil. Řekl jsem mu: „Nyní, když jsem vás poznal, chci u vás vytisknout jednu svoji knihu.“

On na to: „Jistě, samozřejmě. Vím, jak mnoho vás můj otec miloval. Udělám tuto zakázku za velmi nízkou cenu.“

Řekl jsem: „Řekněte si libovolnou cenu. Tolik vzpomínám na vašeho otce.“ Choval ke mně velkou náklonnost.

A tak vytiskl jednu knihu.