Část V — Prvá poselství

Novoroční poselství pro rok 1966

Nechť lidstvo vystoupí o jednu příčku výše na stupnici božského růstu a uvědomí si ve své duši Sladkost, Radost a Mír Supreme.

Nechť v roce 1966 jednají ústa Pravdy a ruce Pravdy z čistého naplnění srdce.

Nový rok — co nás může naučit? Může nás naučit tajemství duchovní sebedůvěry. Může nás naučit, jak my sami můžeme být svými Pány a Spasiteli.

Od Nového roku se můžeme naučit, že Bůh je Bohem jen tehdy, je-li NAŠÍM Bohem, a ne MÝM Bohem. Od Nového roku se můžeme naučit, že Pravda je Pravdou, jen když je NAŠÍ Pravdou, a ne MOJÍ Pravdou.

V každém okamžiku jsme to my, kdo nás může učinit požehnáním nám samým a celému světu.

Nechť univerzální náruč Nového Roku vykvete ve stálý úsměv Vítězství na Tváři Supreme.

/1. ledna 1966
New York/