Novoroční poselství pro rok 1967

Povstaň! Tvůj Pán Supreme pro tebe pláče.

Probuď se! Tvůj Pán Supreme na tebe čeká

V Moři Transcendentálního Vědomí.

Běž! Tvůj Pán Supreme očekává tvůj jistý a bezpečný příchod.

Pochoduj! Jsi to ty, kdo bude realizovat tvého Pána Supreme právě v tomto životě.

Utíkej! Jsi to ty, kdo naplní tvého Pána Supreme

v tomto tvém životě zde na zemi.

Leť! Tvůj je Cíl vše-překračujícího Za.

San Juan, Portoriko