Poselství k příjezdu 13. dubna 1967

Mé duchovní děti,
jestli mám lásku, jestli mám soucit, jestli mám světlo, jestli mám sílu, jestli mám blaženost,
potom je to všechno pro vás, všechno pro vás, všechno pro vás.
Ó mé sladké děti.
Je to s vámi, pro vás a ve vás, že existuji zde na zemi.