Počátky manifestace

V současnosti mluvíme o manifestaci každou sekundu, ale začal to můj nejdražší přítel pan Ramamoorthy v září roku 1965. Poslal kopii prvního čísla časopisu AUM prezidentu Indie, doktorovi Radhakrishnanovi, který mu poslal velmi pěknou pochvalnou odpověď.

Tento zážitek je pro mne velmi drahocenný. Pan Ramamoorthy ve mně tenkrát cosi uviděl. Obvykle mezi sebou kolegové v sobě navzájem nic nevidí. Mé srdce vděčnosti bude pro mého bratra-přítele pana Ramamoorthyho vždy čisté a svěží.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »