Problém s výslovností

Jednou mi ten černý muž na Bloomingdaleské poště nabídl vitamínovou tabletu. Já jsem vyslovoval slovo „vitamin“ s krátkým „i“, kdežto on s dlouhým. Vůbec jsem mu nerozuměl. Potom jsem náhle pochopil, co řekl. „Vy máte na mysli vitamin“ říkám svou výslovností.

„Ach vy Indové“ vykřikl.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »