Můj křesťanský přítel

Na poště v Bloomingdale pracoval jako poštovní úředník jeden velmi milý černý muž. Byl na mne tak laskav. Občas jsem se s poštou opozdil a on na mne čekal. Říkával mi: „Ty jsi takový hodný hoch. Náš kněz by tě měl rád. Musím tě vzít do našeho kostela.“ Sliboval jsem a sliboval, ale nikdy jsem tam nešel.

Kamkoliv jsem tehdy přišel, všude se mě snažili obrátit na svou víru.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »