Nabízím svým kolegům pohoštění

Zpočátku jsem vydělával 230 dolarů měsíčně. Později to bylo o trochu více — o deset dolarů za rok!

Vedoucí našeho oddělení mi dovolil, abych každý pátek ve čtyři hodiny odpoledne pohostil své kolegy (bylo nás devět nebo deset) občerstvením. V Bloomingdale, kam jsem nosíval poštu, byl pekař, u kterého jsem pro každého kupoval jeden nebo dva kousky občerstvení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »