Dávám své první duchovní jméno na Západě

Jiný kolega, starší úředník, se jmenoval Acharya. Když jeho manželka porodila holčičku, měli už pro ni vybrané jméno, ale Acharya přesto chtěl, abych jí dal jméno já. Ptal se mě, jestli bych mohl dát jméno jeho dítěti. Řekl jsem mu: „Mohu jí dát jméno, ale nikdo jí tak nebude říkat.“

On na to: „Já jsem otec.“

Dal jsem jí tedy jméno Bela, což znamená „Čas — ta která půjde za čas.“

Acharya řekl: „Ghosovo jméno je nejlepší“ a použili jméno, které jsem navrhl. O mnoho let později, během function na Manhattanu jsem svého bývalého kolegu vyzvedl nad hlavu. Zeptal se mě: „Jak je možné, že se mě neptáš na moji dceru? Dal jsi jí jméno, je to jméno od tebe, od nikoho jiného než od tebe a ty už jsi na to úplně zapomněl?“

Tím mi připomněl jeho dceru. Požádal jsem potom naše zpěváky, aby zazpívali moji píseň „Bela chale jai“ a on byl velmi šťasten.

[ 21. dubna 1989 se v Manhattanu při příležitosti 25-ho výročí příjezdu Sri Chinmoye na Západ konala zvláštní function. Sri Chinmoy jednou rukou vyzvedl nad hlavu několik hostů, aby jim vyjádřil svoji upřímnou vděčnost. Pan N.C. Acharya byl jedním z nich. Tuto function navštívil také jiný Guruův kolega, pan Macwan.]