Vyděšený tajemník

Hlavní konzul měl tři tajemníky. Hlavní tajemník, starší pán jménem Ganesh vstoupil na naši cestu, stal se mým žákem. Ale jednoho dne, když jsme v Centru meditovali, začala jedna starší paní uprostřed meditace křičet, omdlévat a vyvádět scény. Byla to jen přetvářka, chtěla na sebe upoutat pozornost. Konzulův tajemník se nicméně polekal. Dvakrát nebo třikrát jsem ho potom potkal na ulici a pokaždé se mi pln úcty poklonil, přestože už dál nepřicházel.