Vyděšený tajemník

Hlavní konzul měl tři tajemníky. Hlavní tajemník, starší pán jménem Ganesh vstoupil na naši cestu, stal se mým žákem. Ale jednoho dne, když jsme v Centru meditovali, začala jedna starší paní uprostřed meditace křičet, omdlévat a vyvádět scény. Byla to jen přetvářka, chtěla na sebe upoutat pozornost. Konzulův tajemník se nicméně polekal. Dvakrát nebo třikrát jsem ho potom potkal na ulici a pokaždé se mi pln úcty poklonil, přestože už dál nepřicházel.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »