Nemohu vás poznat

Mladším tajemníkem hlavního konzula byl pan Ramanathan. Často přednášel o hinduismu a zval mě na své přednášky.

V roce 1994 mne Dr. Jayaraman-ji, výkonný ředitel Bharatiya Vidya Bhavan (USA), pozval na zvláštní kulturní indické představení v Queensborough Community College. Chtěl toto představení věnovat stému výročí narození mé matky.

Během představení za mnou přišel jeden Ind a řekl: „Ghosi, poznáváte mne?“

„Nepoznávám“, řekl jsem.

„Nepoznáváte mne, protože jste se stal významnou osobností!“ zněla jeho odpověď.

„Řekněte mi prosím své jméno.“

„Já jsem Ramanathan.“

Ó Bože, jakmile řekl své jméno, hned jsem věděl, kdo to je. „Podle jména vás poznávám, ale ne podle tváře,“ řekl jsem. Jeho tvář se úplně změnila. Stáří na něj těžce dolehlo.