Ztráta hlavního konzula

Jednou v neděli jsem šel na konzulát. Ten byl zavřený, ale já jsem stál venku. Náhle vidím hlavního konzula, S.K. Roye, jak vychází z budovy. Nevěnoval mi pozornost, ale všiml jsem si, že jeho tvář byla velmi vážná. Zeptal jsem se: „Pane, co se stalo? Budete se vracet?“

„Nemám zdání“, zněla odpověď. Potom mi řekl, že jeho matka zemřela.

Meditoval jsem s ním pár minut. Později jsem napsal báseň o jeho matce a nechal ji u Sher Singha, našeho vrátného. Jak se ukázalo, hlavní konzul se vrátil později odpoledne a moji báseň dostal.

Následující den jsem přišel do práce a koho to nevidím? Hlavní konzul. Aby přišel hlavní konzul do našeho oddělení, to už něco znamenalo! Stál ve dveřích a tvářil se zarmouceně. Jakmile přišel, všichni vstali. Když jsem vstal já, řekl: „Ghosi!“ Díval se na mne a skrze jeho oči plynula láska a vděčnost.