Ztráta hlavního konzula

Jednou v neděli jsem šel na konzulát. Ten byl zavřený, ale já jsem stál venku. Náhle vidím hlavního konzula, S.K. Roye, jak vychází z budovy. Nevěnoval mi pozornost, ale všiml jsem si, že jeho tvář byla velmi vážná. Zeptal jsem se: „Pane, co se stalo? Budete se vracet?“

„Nemám zdání“, zněla odpověď. Potom mi řekl, že jeho matka zemřela.

Meditoval jsem s ním pár minut. Později jsem napsal báseň o jeho matce a nechal ji u Sher Singha, našeho vrátného. Jak se ukázalo, hlavní konzul se vrátil později odpoledne a moji báseň dostal.

Následující den jsem přišel do práce a koho to nevidím? Hlavní konzul. Aby přišel hlavní konzul do našeho oddělení, to už něco znamenalo! Stál ve dveřích a tvářil se zarmouceně. Jakmile přišel, všichni vstali. Když jsem vstal já, řekl: „Ghosi!“ Díval se na mne a skrze jeho oči plynula láska a vděčnost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »