Naše cesty se dál kříží

Když byl pan Mehrotra přeložen do Moskvy jako první tajemník indického velvyslanectví, nastoupil na jeho místo Alan Nazareth. Pan Nazareth byl velmi mladý, slibný, dynamický a energický.

Přišel v době, kdy jsem opouštěl konzulát, a tak jsem ho viděl jen krátce. Dosti překvapivě se potom naše cesty v průběhu let mnohokrát zkřížily.

On i jeho žena přišli v roce 1987 do OSN na náš program. O dva roky později, v prosinci 1989 jsem byl zrovna v Káhiře. Pan Nazareth byl v té době indickým velvyslancem v Egyptě. Přišel na náš Mírový koncert a přednesl nanejvýš dojemný úvod. Poté pozval mne a některé mé žáky do své rezidence. Tam jsme potom spolu dlouho hovořili.