Naše cesty se dál kříží

Když byl pan Mehrotra přeložen do Moskvy jako první tajemník indického velvyslanectví, nastoupil na jeho místo Alan Nazareth. Pan Nazareth byl velmi mladý, slibný, dynamický a energický.

Přišel v době, kdy jsem opouštěl konzulát, a tak jsem ho viděl jen krátce. Dosti překvapivě se potom naše cesty v průběhu let mnohokrát zkřížily.

On i jeho žena přišli v roce 1987 do OSN na náš program. O dva roky později, v prosinci 1989 jsem byl zrovna v Káhiře. Pan Nazareth byl v té době indickým velvyslancem v Egyptě. Přišel na náš Mírový koncert a přednesl nanejvýš dojemný úvod. Poté pozval mne a některé mé žáky do své rezidence. Tam jsme potom spolu dlouho hovořili.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »