Všichni skvělí kuřáci

Jak jen ti zaměstnanci kouřili! V našem oddělení kouřili všichni. Snad bez cigarety nemohli dosáhnout míru mysli. Když všichni kouří, co jeden zmůže?

Jeden vedoucí oddělení byl velmi ohleduplný. Nekouřil před zaměstnanci. Vždy vyšel ven a kouřil venku. Ostatní ale kouřili, velmi elegantně, jako nikdo! Dokonce i sekretářky kouřily.

Kouření je tak strašná věc! Jestliže kouří tři lidé, co můžete dělat? Otevřete okno, zapnete ventilátor — ale nikdo si to nepřeje. A tak trpíte, trpíte a trpíte. Když na jednom místě kouří tři lidé, po vaší pravé straně se kouří, po vaší levé straně se také kouří — co se potom stane? Užíváte si kouření! Tolik jsem trpěl.