Strýčku, strýčku!

Před pár lety jsem byl v Marine Midland Bank, když tu za mnou přiběhl malý černoušek, asi tří či čtyřletý a řekl: „Kaku, kaku!“

„Kaku“ znamená v indickém jazyce „strýčku“. Řekl jsem si: „Co to? Jak mohu být jeho strýcem?“

Ó můj Bože, potom běžel za svým tatínkem, který stál asi deset metrů ode mne a já v něm poznal jednoho ze svých kolegů z konzulátu, pana Macwana. On je Gujarati. Zeptal jsem se ho: „Kdy jste se oženil?“ Na to mi vyprávěl o své ženě. „Je tak hodná, kdo by se staral o barvu?“ řekl.

Poslal svého malého chlapce, aby na mne zavolal: „Strýčku, strýčku!“