Strýčku, strýčku!

Před pár lety jsem byl v Marine Midland Bank, když tu za mnou přiběhl malý černoušek, asi tří či čtyřletý a řekl: „Kaku, kaku!“

„Kaku“ znamená v indickém jazyce „strýčku“. Řekl jsem si: „Co to? Jak mohu být jeho strýcem?“

Ó můj Bože, potom běžel za svým tatínkem, který stál asi deset metrů ode mne a já v něm poznal jednoho ze svých kolegů z konzulátu, pana Macwana. On je Gujarati. Zeptal jsem se ho: „Kdy jste se oženil?“ Na to mi vyprávěl o své ženě. „Je tak hodná, kdo by se staral o barvu?“ řekl.

Poslal svého malého chlapce, aby na mne zavolal: „Strýčku, strýčku!“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »