Spatřila ve mně Indii

Jiný kolega byl na mě také velmi laskav. Jmenoval se Vincent Jovial. Chtěl se stát knězem. Jednou mě vzal s sebou, abych viděl jeho strýce, který byl knězem. Jeho strýc se mne pokoušel obrátit na svou víru. Naneštěstí byl tento kněz darebák. O pár týdnů později vydal velmi mnoho falešných šeků. Potom ho přivítalo vězení! Předtím chtěl publikovat moji knihu o Thákurovi. Naštěstí jsem ji dostal zpátky.

Tento kněz tedy vůbec nebyl dobrý. Potom mě Jovial vzal k jinému knězi. Kněží se nesmí ženit, ale tento byl ženatý. Řekl jsem svému příteli, že bychom jej měli oslovovat jako pastora, ale on mi odpověděl, že indičtí kněží se mohou ženit.

Jednou v neděli jsem byl pozván, abych v bytě tohoto kněze přednesl přednášku. Přišlo asi třicet lidí a mluvil jsem asi půl druhé hodiny. Potom za mnou přišla jedna indická žena a padla k mým nohám. Chtěla se vrátit do Indie, protože zde na ni nikdo nebyl hodný. Řekla mi, že během mé přednášky se jí od Matky Indie dostalo mnoho radosti, lásky a něhy. Spatřila Indii uvnitř mě. Nakonec řekla: „Nyní se už nepotřebuji vracet do Indie.“ Ušetřil jsem jí cestu.

To byla moje první soukromá přednáška.