Nesete dva světy

V roce 1984 jsem měl Mírový koncert v Torontu. Zde jsem se setkal s Krishanem Chandrou, který nahradil ve funkci referenta oddělení pana Mukherjee. Předtím dělal asistenta vedoucímu našeho oddělení. Jakmile jsem sestoupil z koncertního pódia, kdosi ke mně přišel a vrhl se mi k nohám se slovy: „Poznávám vás“.

Já jsem mu řekl: „Já vás také poznávám! Co to děláte? Vy jste můj šéf!“

Na to Chandra řekl: „Uvnitř nejsem vaším šéfem. Ghosi, věděli jsme to, věděli jsme to i tenkrát, když jste s námi pracoval. Věděli jsme, že nejste jenom úředník. Vaše skutečné jméno je fenomén. Uvnitř sebe nesete dva světy — východní i západní. To je skutečně vzácná věc. Vaše hudba mne i mou manželku přenesla skoro až do transu. Dejte nám prosím vědět, až příště přijedete, abychom se s vámi mohli setkat a dostat vaše požehnání.

Poděkoval jsem mu a řekl: „Jsem vám tak vděčný. Pouhá vaše přítomnost je pro nás pro všechny požehnáním.“

Ten člověk byl mnohem starší než já a býval to můj nadřízený. Přesto se před stovkami lidí dotkl mých nohou.

Když v roce 1995 hrály britské dívky v Torontu moji hru o Pánu Krišnovi, přišel se podívat.

Jak jsou ti lidé ke mně milí. Lidé, se kterými jsem pracoval na indickém konzulátě, byli ke mně velmi laskaví.