Věřil ve Světlo, ne v Boha

Ida byla vdaná několikrát. Druhý den mého pobytu v Minneapolisu za námi přišel její třetí manžel, aby se se mnou setkal. Byl to velký vědec. Přeli jsme se a dohadovali a já jsem jako obvykle jeho vědu zavrhoval. On mezitím také řekl několik velmi nepěkných věcí o duchovnosti. Stali jsme se dobrými přáteli a naše debata nás velmi těšila. V jednu chvíli jsem se na něj podíval a on řekl: „Nevěřím v Boha, ale věřím ve Světlo. Když meditujete, vidím Světlo uvnitř vás.“

Tím naše argumentování skončilo. Jeho filozofie byla podobná filozofii buddhistů. Nevěří v Boha, ale věří ve Světlo.