Právníkův slib

Naštěstí se můj osud změnil a na moji druhou přednášku v Minneapolisu přišlo poměrně dost lidí. Třetího večera jsem měl přednášku na jiné téma a přišlo tam mnoho univerzitních studentů. Byl tam také jeden právník, který byl hluboce pohnut. Řekl mi, že vlastní kostel a že mi jej chce v mém jménu věnovat, abychom v něm mohli slavnostně otevřít centrum. Řekl mi i jméno toho kostela.

Následující den se Ida spojila s vedením té církve a oni jí řekli, že ten právník není ani členem jejich kongregace. Neměl s jejich církví nic společného.

To je tedy příběh o právníkovi, který se stal tak oddaným, že mi chtěl věnovat kostel!