Srdce a duše Woodstocku1

/ Promluva při příležitosti inaugurace Mírové míle ve Woodstocku
3. června 1988/

Před dlouhými dvaceti čtyřmi lety jsem poprvé přišel do Woodstocku. Od té doby jsem byl ve Woodstocku mnohokrát. Miloval jsem duši Woodstocku, stále miluji duši Woodstocku a navždy budu milovat duši Woodstocku. V této chvíli jsem nanejvýš vděčný srdci a duši Woodstocku, že mi dala zlatou příležitost k zasvěcené službě jeho duši, srdci, mysli, vitálnu a tělu.

Mír je ta jediná věc, kterou všichni potřebujeme, kterou svět zoufale potřebuje. Zde bude naší oddanou, zasvěcenou a dušeplnou službou této velké komunitě vykonán skutek našeho sebenabízení. Plodný je Woodstock. A my se snažíme s oddanou službou přidat naše dušeplné kvality této velké a dobré komunitě.

Měl jsem zde překypující zážitky, dušeplné zážitky, duchovní, osvěcující a naplňující zážitky. Stále mám zde ve Woodstocku velmi, velmi dobré přátele. Byli ke mně za ta léta mimořádně laskavi a já jim za to nabízím své srdce vděčnosti.

Nemohu přiměřeně vyjádřit mé vnitřní cítění. Mohu pouze říci toto: „Ó srdce Woodstocku, měl jsem tě mimořádně rád, stále tě mám rád a vždy tě budu mít rád. Bylo to zde, kde jsem měl sen, zlatý sen, učinit cosi na naší cestě manifestace zde na zemi. Trvalo nám dvacet čtyři let, než jsme zaseli semínka krásy mého snu. Nyní budeme nabízet náš sen jednoty, domov jednoty a rodinu jednoty nejenom ve Woodstocku, ale po celém světě.


MCY 87. Promluva při příležitosti inaugurace Mírové míle ve Woodstocku, 3. června 1988