Zlatý Purusha

Zde v Americe jsem jednou viděl Supreme jako Zlatého Purushu. A víte kde? Ve Woodstocku. Koncem roku 1964 jsem meditoval na Yerry Hill. Zde, svýma lidskýma očima, jsem viděl Supreme jako Zlatého Purushu. Je to popsáno ve Védách. Jak krásný a vysoký byl můj Supreme! Běžel se mnou a držel zlatou, jakoby kouzelnickou hůlku. Byl jsem přemožen světlem a blažeností. Tento druh zážitku nemůže být nikdy, nikdy zapomenut.