Zlatý Purusha

Zde v Americe jsem jednou viděl Supreme jako Zlatého Purushu. A víte kde? Ve Woodstocku. Koncem roku 1964 jsem meditoval na Yerry Hill. Zde, svýma lidskýma očima, jsem viděl Supreme jako Zlatého Purushu. Je to popsáno ve Védách. Jak krásný a vysoký byl můj Supreme! Běžel se mnou a držel zlatou, jakoby kouzelnickou hůlku. Byl jsem přemožen světlem a blažeností. Tento druh zážitku nemůže být nikdy, nikdy zapomenut.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »