Setkání ve výtahu

Když se pan Mehrotra vrátil z Kuby, odjel náš hlavní konzul, S.K. Roy, nazpět do Indie. Tak jako před Dhawanem i před ním se všichni pracovníci třásli. V Dhawanově případu to bylo ale ze strachu, kdežto v případě hlavního konzula to bylo z respektu. Všichni jsme měli před S.K. Royem uctivou bázeň. Vyhlížel velmi přísně. Vždy rázně pochodoval. On snad ani neuměl chodit pomalu.

Jednoho dne jsem čekal na výtah. Šel jsem za účetním s knihou z našeho oddělení. Stiskl jsem knoflík, ale když se dveře otevřely, stál uvnitř hlavní konzul! Jakmile jsem ho zahlédl, polekal jsem se a začal utíkat. On ale zastavil výtah a zakřičel: „Ghose, Ghose, vraťte se!“ Čekal na mne.

Vrátil jsem se a nastoupil do výtahu. Povídá mi: „Řekněte mi, jsem snad tygr, jsem snad had? Nejsem tygr, nejsem had!“