10. Nejvyšší zasvěcení je …

Nejvyšší zasvěcení je, když Mistr řekne žákovi: „Vezmi si, co mám,“ a žák řekne Mistrovi: „Vezmi si mě, jaký jsem.“