4. Skutečný Guru je …

Skutečný Guru je nesobeckým, zasvěceným a věčným žebrákem, který od Boha žádá všemohoucnost a všudypřítomnost, aby nasytil své nevědomě hladové a vědomě aspirující žáky — v dokonalém souladu s potřebami jejich duše.