3. On nemedituje pro svou vlastní realizaci …

On nemedituje
pro svou vlastní realizaci.
Tu již má!
Medituje
pro tvé osvícení.