2. Duše, která opravdu realizovala Boha …

Duše, která opravdu realizovala Boha,
musí radostně sestoupit
do pozemských lidských událostí.