7. Pomáhal ti někdo…

Pomáhal ti někdo, když ses učil abecedu? Potřeboval jsi učitele, aby ti pomohl zvládnout tvůj hudební nástroj? Chodil jsi na přednášky, které ti umožnily získat akademický titul? Pokud jsi ke zvládnutí těchto věcí potřeboval pomocníka, nepotřebuješ snad také učitele, který tě dokáže dovést ke znalosti Božského, k moudrosti Nekonečného? Tím učitelem je tvůj Guru a nikdo jiný.