8. Vzájemné přijetí

Guru a žák se musí něžně, opravdově a dokonale zkoušet, než dojde k jejich vzájemnému přijetí. Jinak — pokud se ve volbě zmýlí — bude muset Guru tančit se selháním a žák se zničením.