28. dubna

Dokonalá poctivost a naprostá jistota mohou být nejsnadněji a nejúčinněji spřaženy, jestliže srdce aspiranta učiní pouze jedinou volbu a tou volbou je Bůh Otec, Bůh Matka a Bůh Přítel.