30. dubna

Jsem zdrženlivý, a proto se těším z mravní krásy.
Rozšiřuji si svůj myšlenkový obzor, a proto se těším z intelektuální krásy.
Prokopávám se hluboko dovnitř, a proto se těším z psychické krásy.
Odevzdávám se svému vnitřnímu Pilotovi,
a proto se těším z Krásy Věčné, Krásy Nekonečné a Krásy Nesmrtelné.