Květen

1. května

Mystika má svůj vlastní jazyk.
Jeho jméno je Intuice.
Mystik sedí na křídlech Ptáka Intuice a letí k Nejzazšímu Skutečnému.
Intuice znamená okamžité odhalení.
Intuice odhaluje dokonalou jednotu Transcendentální Vize a Skutečnosti Absolutní.