20. května

Víra.
Co je víra?
Je to ta nejbezpečnější cesta k Osvobození.
Oddanost.
Co je oddanost?
Je to ta nejrychlejší cesta k Osvobození.