21. května

Odříkání.
My jej potřebujeme.
Odříkání.
My jej chceme.
Ale jak ho můžeme mít?
Můžeme ho mít ve chvíli,
kdy v našem srdci vytryskne láska k Bohu.