Červen

1. června

Člověk potřebuje svobodu.
Bůh dává svobodu.
Co je svoboda?
Svoboda je Boží oběť
a lidská zázračná síla.