2. června

Žádné odříkání nemůže být nařízeno.
Žádné odříkání nemůže být vyžadováno.
Odříkání musí vyrůstat z nitra.
Odříkání musí proudit z vnějšku.
Člověk se zříká marnosti své noci nevědomosti.
Bůh ohlašuje Člověka, Světlo Nekonečna.